previous image button
next image button
close fullscreen container
 vacancy_alt_img

Būvinženieris/-e (austrumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves projektam)

vakance aktuāla līdz 29.02.2024 05:00
 icon_alt_img

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt  austrumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves projekta īstenošanai nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentācijas kvalitātes kontroli
 • izvērtēt būvniecības ieceres atbilstību projektēšanas uzdevumam un normatīvajam regulējumam
 • pārraudzīt un kontrolēt būvobjekta būvniecības procesu no projektēšanas līdz nodošanai ekspluatācijai
 • pārbaudīt būvdarbu kvalitāti un apjomus atbilstoši prasībām
 • pārbaudīt būvdarbu un pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un/vai tehnoloģiju atbilstību būvprojekta dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām
 • kontrolēt fiksēto defektu novēršanu un uzturēt defektu datu bāzi
 • izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus, pārbaudīt izpildrasējumus, veikt segto un citu būvdarbu fotoattēlu uzņemšanu pirms konkrēto darbu uzsākšanas
 • informēt atbildīgo būvuzraugu, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai tiek konstatētas novirzes no būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līgumam, u.c.
 icon_alt_img

Kompetences  prasības:

 • augstākā izglītība būvniecībā ar būvinženiera kvalifikāciju
 • darba pieredze specialitātē vismaz 3 gadi
 • zināšanas par būvniecības procesu un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem
 • izteikta iniciatīva, atbildības sajūta, spēja izvērtēt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • teicamas komunikācijas un komandas sadarbības spējas
 • obligātas teicamas valsts valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 icon_alt_img

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt unikālos valsts nozīmes projektos, sasniegt ambiciozus mērķus
 • elastīgu darba laika organizāciju un iespēju strādāt attālināti
 • motivējošus labumus (veselības apdrošināšanu, apmaksātus profesionālos sertifikātus, papildus brīvdienas, mācības, u.c.)
 • profesionālās attīstības iespējas
 • modernu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu
 • darbs uz projekta īstenošanas laiku (līdz 2024.gada beigām, ar iespējamu DL pagarinājumu atbilstoši projekta termiņiem)

Atalgojuma līmenis:  līdz 2800 bruto (pirms nodokļu nomaksas)

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju! 

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. 

Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".