previous image button
next image button
close fullscreen container

Valdes loceklis/-le

vakance aktuāla līdz 06.09.2021 12:00

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” izsludina konkursu uz valdes locekļa(-les) amatu

 

VNĪ valdes locekļa nekustamo īpašumu attīstības jautājumos pamatpienākumi:

 1. nodrošina  VNĪ nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu un būvniecības procesa vadību, un klientu vadību; nekustamo īpašumu attīstības projektu un būvniecības procesa vadības jautājumus; Eiropas Savienības, ārvalstu u.c. finanšu instrumentu izvērtēšanu un piesaisti nekustamo īpašumu attīstības projektiem un vienotu pieeju projektēšanas un būvniecības procesā;
 2. nodrošina vienotu pieeju nekustamo īpašumu attīstības projektu plānošanā un īstenošanā un būvniecības procesā;
 3. veicina inovatīvus un efektivitāti atbalstošus risinājumus VNĪ pārvaldībā, personāla izaugsmi un piederību veicinošu vidi  uzņēmumā. 


VNĪ valdes locekļa/-les amata kandidātam/-ei  izvirzāmās prasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no jomām: ekonomika,  uzņēmējdarbība, vadības zinātnes, finanses, tiesību zinātnes vai inženierzinātnes;
 2. valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 vai augstāks līmenis);
 3. angļu valodas prasme B2 vai augstākā līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase;
 4. darba pieredze vismaz trīs gadi (iegūta pēdējos 10 gados) valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vidējā vai lielā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus;
 5. nepieciešama pieredze lielu projektu vadībā (projekta finansējums virs 5 milj. eiro);
 6. laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā;
 7. kompetences: stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadības lomu, spējas pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu un pārmaiņu vadīšana;
 8. izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem, biznesa ētikas pārzināšana, finanšu pārvaldību;
 9. vēlama pieredze un zināšanas par nekustamo īpašumu attīstību un pārvaldīšanu, būvniecības procesu;
 10. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 11. atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 12. atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 13. nevainojama reputācija (valdes locekļa amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

Piedāvājam:

 1. izaicinājumus un interesantu darbu nozares lielākajā uzņēmumā;
 2. profesionālās attīstības iespējas;
 3. modernu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu;
 4. atalgojuma līmeni no 6000 EUR bruto.

 

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:
1. pieteikuma vēstuli,  iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību VNĪ valdes amatam, kā arī pretendenta kontaktinformāciju (pasta adrese, e pasta adrese, tālruņa numurs);
2. valdes locekļa amata kandidāta  apliecinājumu (forma pieejama Finanšu ministrijas mājas lapas sadaļā “Karjera”), ka:
2.1. kandidāts nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
2.2. kandidātam nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
2.3. kandidāts nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
2.4. kandidāts nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;
2.5. kandidāts, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks iecelts valdes locekļa amatā;
3. dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, ja ir pieredze lielu projektu vadīšanā, norāda projekta finansējuma apjomu, pieredzi publisko iepirkumu organizēšanā un investīciju piesaistē;
4. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
5. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz pretendenti, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā);
6. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kuri tiks nominēti  trešajai konkursa atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāra dienu laikā iesniegt redzējumu un priekšlikumus par tēmu “VNĪ attīstības projektu pārvaldība, lai veidotu viedu vidi sabiedrībai un mūsdienīgai valsts pārvaldei”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā:
lūdzam  dokumentus iesniegt: Finanšu ministrijā Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 (sūtot pa pastu) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienotu laika zīmogu vai parakstītiem rakstveidā un ieskenētiem), tālrunis uzziņām 67095610.
Pieteikšanās termiņš līdz 2021. gada 6.septembrim (ieskaitot).

 

 

Informējam, ka kandidātu atlases procesā Jūsu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VNĪ sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. 

Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".