previous image button
next image button
close fullscreen container

Par uzņēmumu

Misija

Būt gādīgam saimniekam, kas saglabā un vairo valsts nekustamo īpašumu vērtību.

Vīzija

Vieda vide sabiedrībai un mūsdienīgai valsts pārvaldei.

Vērtības

 Vērtības_alt_img

Atvērtība

Mūsu biznesa procesi ir caurskatāmi, mēs dinamiski maināmies nākotnes konkurētspējas stiprināšanai valsts, nozares un uzņēmuma līmenī. Mēs atklāti risinām problēmas un tās skaidrojam sabiedrībai. Mēs esam atvērti klientu, sabiedrības un darbinieku iniciatīvām.

 Vērtības_alt_img

Kompetence

Mēs esam eksperti un dalāmies savās zināšanās. Mēs piedāvājam viedus risinājumus savu klientu mērķu īstenošanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu.

 Vērtības_alt_img

Sadarbība

Mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem, sabiedrību, darbiniekiem, kas balstīta savstarpējā uzticībā, solījumu pildīšanā un atklātībā vienam pret otru. Mēs izvēlamies vienkāršu, saprotamu un ērtu komunikācijas un sadarbības veidu.

 Vērtības_alt_img

Drošība

Mēs rūpējamies par savu darbinieku un visas sabiedrības drošību. Uzskatām, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības pēc darba droši atgriezties mājās. Esam izvirzījuši augstus drošības standartus un veidojam drošu vidi savos birojos, būvniecības objektos un pārvaldāmajos īpašumos, kā arī būvējot sabiedrībai nozīmīgus objektus. Mēs virzāmies uz nulles negadījumu kultūru.

 Vērtības_alt_img

Veselība

Lielākā vērtība ir darbinieki, tādēļ mums rūp viņu veselība. Ergonomiskas darba vietas, pārdomāti drošības pasākumi, elastīgs darba laiks – darām visu, lai maksimāli samazinātu nelaimes gadījumu iespēju, novērstu arodslimību rašanos un cilvēkiem būtu laiks rūpēties par savu veselību.

Darbības virzieni

Finanšu pārskati

VNĪ 2024. gada finanšu kalendārs

1994 - Uz FM Valsts uzņēmumu departamenta un Valsts saimniecības departamenta bāzes izveidota valsts institūcija “Valsts īpašuma fonds”.

1996 - Uz likvidētās valsts institūcijas “Valsts īpašuma fonds” bāzes izveidota valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”.

1997 - Dibināta SIA „Mežotnes pils” (VNĪ - 100 % kapitāldaļu īpašnieks).

1998 - Dibināta SIA „Igates pils” (VNĪ - 100 % kapitāldaļu īpašnieks).

2004 - Mainīts nosaukums – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”.

2007 - Dibināta SIA „Biznesa centrs Zaķusala” (VNĪ - 5 % kapitāldaļu īpašnieks, 2009.gadā pēc pamatkapitāla palielināšanas, kad VNĪ neizmatoja pirmpirkuma tiesības, ietekme samazinājās līdz 3,13 %).

2008 - Reorganizācijas rezultātā pievienota VAS „Diplomātiskais serviss” (bijusī VAS „Diplomātiskā servisa aģentūra”), līdz ar to VNĪ VAS „Diplomātiskais serviss” vietā kļūst par SIA „Diplomātiskā servisa medicīnas centrs” dalībnieku (VNĪ - 49,55 % kapitāldaļu īpašnieks);

Dibināta SIA „Biroju Centrs Ezerparks” (VNĪ - 31,5 % kapitāldaļu īpašnieks);

Dibināta SIA „Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” (VNĪ - 100 % kapitāldaļu īpašnieks);

SIA „Mežotnes pils” mainīts nosaukums  SIA „VNĪ pilis” (VNĪ - 100 % kapitāldaļu īpašnieks).

2009 - Reorganizācijas rezultātā pievienota valsts SIA „NAMS-FM”.

2010 - Izbeigta SIA “VNĪ Investīcijas” (iepriekš SIA “Igates pils”) darbība.

2011 - Atsavinātas SIA “Biznesa centrs Zaķusala” VNĪ piederošās 3,13 % kapitāldaļas; atsavinātas SIA „Diplomātiskā servisa medicīnas centrs” VNĪ piederošās 49,55 % kapitāldaļas.

2015 - Veiktas izmaiņas SIA „Biroju Centrs Ezerparks” kapitāla daļu struktūrā, VNĪ kļūst par 100% kapitāldaļu īpašnieku.

2016 - Atbilstoši OECD rekomendācijām Latvijas valstij un VNĪ akcionāru sapulces lēmumam iecelta VNĪ padome.

Izbeigta SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” darbība.

2017 - Izbeigta SIA “Biroju Centrs Ezerparks” un SIA “VNĪ pilis” darbība;

Darbu uzsāk jauna VNĪ valde, tiek gatavota uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. - 2022. gadam.

2018 - Apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022.gadam, VNĪ kļūst par klientu orientētu uzņēmumu.

2019 - VNĪ pāriet uz jaunu darba vides modeli un pārceļas uz aktivitātēs bāzētu biroju Talejas ielā 1.

Uzsākta nefinanšu ziņošana, tapis pirmais VNĪ Ilgtspējas pārskats.